Thông tin

Bà Nguyễn Thị Tường Vy

Thành viên Ban kiểm soát

Tiểu sử

Bà Nguyễn Thị Tường Vy tốt nghiệp cử nhân Kinh tế.


Bà Nguyễn Thị Tường Vy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Kiểm toán nội bộ, Thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa; Chuyên viên cao cấp trực thuộc Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn.


Hiện nay, Bà Nguyễn Thị Tường Vy giữ chức vụ Phó trưởng Kiểm toán nội bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Bà tham gia vào Ban Kiểm soát với vai trò thành viên Ban Kiểm soát tại Bảo Long.