Thông tin

Ông Tôn Thất Diên Khoa

Thành viên Ban kiểm soát

Tiểu sử

Ông Tôn Thất Diên Khoa tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế.


Ông Tôn Thất Diên Khoa từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kinh doanh Ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank).


Hiện nay, ông Tôn Thất Diên Khoa là thành viên Ban Kiêm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long và Giám đốc Đầu tư Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam