Thông tin

Ông Đoàn Trọng Thắng

Phó Tổng Giám đốc

Tiểu sử

Ông Đoàn Trọng Thắng tốt nghiệp cử nhân Tài chính - Kế toán tại trường Đại học Kinh tế.


Ông Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành như: Kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ - Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô (Sài Gòn Ford); Trưởng phòng Kinh doanh số 5 - Hội sở Bảo Long Sài Gòn thuộc Công ty Bảo hiểm Nhà Rồng, Phó Giám đốc Hội sở Bảo Long Sài Gòn thuộc Công ty Bảo hiểm Nhà Rồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Dầu khí Bến Thành; Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.


Hiện nay, Ông Đoàn Trọng Thắng đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Bảo Long Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.