Thông tin

Ông Dương Quang Ngọc

Phó Tổng Giám đốc

Tiểu sử

Ông Dương Quang Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng thuộc Trường Đại học Tài chính – Marketing.


Ông Ngọc từng đảm nhiệm các chức vụ tại Bảo Long: Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Dự án thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long.


Hiện nay, Ông Dương Quang Ngọc đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đông Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.