Thông tin

Ông Nguyễn Ngọc Lân

Phó Tổng Giám đốc

Tiểu sử

Ông Nguyễn Ngọc Lân tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Griggs.


Ông Lân từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành như: Giám đốc Bảo Minh Quảng Ninh thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Giám đốc Công ty Bảo hiểm SVIC Quảng Ninh thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB – Vinacomin.


Hiện nay, Ông Nguyễn Ngọc Lân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Vùng 8 – Sông Hồng & Bắc Sông Hồng, Giám đốc Vùng 9 – Đông Bắc kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Ninh thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.