Thông tin

Ông Trần Thanh Nam

Phó Tổng Giám đốc

Tiểu sử

Ông Trần Thanh Nam tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, chương trình Thạc sĩ Việt - Bỉ (MMVB2).


Ông Nam từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Dự án Coca-Cola Beverages Vietnam Ltd, Giám đốc Công ty TNHH XD & TM Giang Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bất Động sản Vinaland, Chánh văn phòng HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.


Hiện nay, Ông Trần Thanh Nam đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Long Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.