Thông tin

Ông Nguyễn Cửu Tính

Thành viên HĐQT

Tiểu sử

Ông Nguyễn Cửu Tính tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh


Ông Nguyễn Cửu Tính từng giữ nhiều chức vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn như Thư ký Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, Phó Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn, Phó Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa, Quyền Giám đốc Chi nhánh Củ Chi và Giám Đốc Chi nhánh Gia Định.


Hiện nay, Ông Nguyễn Cửu Tính giữ chức vụ thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn.