Thông tin

Ông Trương Khánh Hoàng

Phó Chủ tịch HĐQT

Tiểu sử

Ông Trương Khánh Hoàng tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân hàng – ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.


Ông Hoàng có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Giám sát phụ trách Thị trường vốn & Quan hệ đầu tư – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova; Giám đốc phụ trách Tài chính dự án cấp cao – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Alpha King; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Điều hành Khối Phê duyệt Tín dụng và Xử lý nợ – Ngân hàng TMCP Sài Gòn.


Hiện nay, Ông Hoàng đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long kiêm Quyền Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.