Dành cho Đại lý
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn mong muốn trở thành đại lý của Bảo Long
Đăng ký ngay
Đại lý của Bảo Long

"Bảo Long hiện có 230 điểm giao dịch bao gồm trụ sở chính, 46 đơn vị thành viên và phòng kinh doanh khu vực, hoạt động tại hầu hết các khu vực, tỉnh thành trong cả nước. Mạng lưới của Bảo Long được phân bổ tương đối đồng bộ, rộng khắp các khu vực, địa bàn trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như chiến lược phát triển dài hạn của Bảo Long.

Hiện tại toàn hệ thống Bảo Long bao gồm 849 đại lý (771 Đại lý cá nhân và 78 Đại lý tổ chức) với mật độ phân bố rộng khắp cả nước cụ thể:

Ngoài việc là đối tác khai thác với các Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bảo hiểm thì từ năm 2015 Bảo Long triển khai đẩy mạnh hợp tác với các Ngân hàng lớn trong cả nước, điển hình Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là đối tác lớn đồng thời cũng là cổ đông chiến lược của Bảo Long.

QUYỀN LỢI CỦA ĐẠI LÝ

Các đại lý bảo hiểm của Bảo Long đều có những quyền lợi như sau:

# Tham gia chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ đại lý của Bảo Long. Bên cạnh đó, đại lý bảo hiểm còn được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng khai thác, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nghiệp vụ bảo hiểm do Bảo Long tổ chức hoặc đơn vị khác tổ chức mà Bảo Long chấp thuận.
# Được cung cấp những thông tin, văn bản, tài liệu, các biểu mẫu cần thiết phục vụ cho hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định.
# Được hưởng hoa hồng bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính và của Bảo Long.
# Đề nghị, thương lượng sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt Hợp đồng đại lý.

HOA HỒNG ĐẠI LÝ

Bảo Long chi trả hoa hồng cho đại lý bảo hiểm theo tỷ lệ do Bộ Tài Chính quy định trên cơ sở phần phí bảo hiểm thực tế thu được.
Khi Bộ Tài Chính có quy định mới về tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm, Bảo Long sẽ cập nhật và thông báo ngay cho đại lý bảo hiểm các nội dung thay đổi và chế độ chi trả hoa hồng đại lý bảo hiểm mới

Huấn luyện

Bảo Long cung cấp cho bạn kiến thức và sự tự tin trong quá trình bạn tư vấn sản phẩm và dịch vụ cho Khách hàng

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO
● Đào tạo cấp chứng chỉ đại lý của Bảo Long
● Đào tạo cập nhật kiến thức về sản phẩm bảo hiểm mới cho đại lý bảo hiểm
● Đào tạo kỹ năng tư vấn/bán hàng
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Có 2 hình thức đào tạo:
● Đào tạo tập trung: là hình thức tổ chức tại trụ sở của Tổng công ty hoặc tại trụ sở của Đơn vị do Ban Phát triển mạng lưới và Quản lý đại lý làm đầu mối tổ chức.
● Đào tạo trực tuyến: là hình thức đào tạo mà đại lý sẽ được cấp mã để đăng nhập vào hệ thống E-learning của Bảo Long để tự học tại nhà
GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO
Giảng viên đào tạo được lựa chọn đều là những cán bộ có thâm niên công tác trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ cũng như kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
Yêu cầu liên lạc lại
Nếu bạn có yêu cầu, hãy điền vào mãu đơn và nhấn nút đăng ký. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất
Liên hệ

Những câu hỏi thường gặp
Đại lý bảo hiểm là gì, họ hoạt động như thế nào?

Điều 84 Luật KDBH quy định đại lý là người đưa sản phẩm bảo hiểm đến tận tay người có yêu cầu bảo hiểm. Họ hoạt động trong phạm vi ủy quyền của DNBH được thể hiện trong hợp đồng đại lý ký kết giữa DNBH và đại lý bảo hiểm:

“Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

“Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành các hoạt động sau đây:
    1. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;
    2. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;
    3. Thu phí bảo hiểm;
    4. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
    5. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.”

Như vậy, đại lý bảo hiểm hoạt động nhân danh doanh nghiệp bảo hiểm và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp bảo hiểm nhưng chỉ được làm những công việc mà doanh nghiệp bảo hiểm cho phép đã được nêu trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Chương trình cơ bản đào tạo đại lý bảo hiểm bắt buộc phải có những nội dung gì?

Đại lý bảo hiểm phải trải qua chương trình đào tạo cơ bản với những nội dung chủ yếu được quy định tại Luật KDBH. Điều 32 Nghị định 45 quy định:

“Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
    1. Kiến thức chung về bảo hiểm;
    2. Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;
    3. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
    4. Nội dung của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh;
    5. Kỹ năng bán bảo hiểm;
    6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm;
    7. Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm.”

Vì bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm là một dịch vụ trừu tượng. Đại lý bán bảo hiểm cần có một kiến thức nhất định mới có thể thuyết trình, giải thích, tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm.

Cá nhân có được làm môi giới không, nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm được pháp luật quy định như thế nào để đảm bảo lợi ích cho khách hàng?

Cá nhân không được phép hành nghề môi giới bảo hiểm. Chỉ có doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được Bộ Tài chính cấp phép mới được làm môi giới bảo hiểm. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải hoạt động theo những nội dung đã được quy định của Luật KDBH.Điều 89 Luật KDBH quy định:

“Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Điều 90 Luật KDBH cũng quy định về nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm:
“Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm bao gồm:
    1. Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;
    2. Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm;
    3. Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm;
    4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.”

xem thêm
Các hành vi bị nghiêm cấm đối với đại lý bảo hiểm như thế nào để đảm bảo lợi ích cho khách hàng?

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, luật pháp nghiêm cấm đại lý bảo hiểm có những hành vi làm tổn hại đến lợi ích của khách hàng và cạnh tranh không lành mạnh. Điểm 3, Mục V về Đại lý bảo hiểm trong TT 98 quy định rõ:

    “3.1. Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm; điều kiện và điều khoản bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;
    3.2. Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;
    3.3. Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác;
    3.4. Khuyến mại khách hàng dưới hình thức bất hợp pháp như hứa hẹn giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm hoặc các quyền lợi khác mà doanh nghiệp bảo hiểm không cung cấp cho khách hàng.
    3.5. Xúi giục bên mua bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện có để mua hợp đồng bảo hiểm mới.”

Chế độ quản lý nhà nước về đào tạo đại lý bảo hiểm như thế nào?

Bộ Tài chính là cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm kiểm tra giám sát, cấp phép, thu hồi giấy phép đào tạo đại lý bảo hiểm. Cơ sở được phép đào tạo đại lý bảo hiểm phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Điều 33 NĐ 45 quy định:

“1. Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra giám sát hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm. Trường hợp tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm không đáp ứng đủ các điều kiện đào tạo đại lý bảo hiểm quy định tại Điều 32 Nghị định này, Bộ Tài chính sẽ đình chỉ hoạt động của tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm.

2. Hàng năm, tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính về số lượng khoá đào tạo đã tổ chức, số lượng đại lý đã đào tạo, số lượng chứng chỉ đã cấp trong năm.”

Điều kiện được cấp phép đào tạo đại lý bảo hiểm như thế nào?

Chỉ có những cơ sở đào tạo đại lý có đủ điều kiện được quy định tại Luật KDBH mới được cấp phép đào tạo đại lý bảo hiểm. Điều 31 NĐ 45 quy định rõ:

“1. Tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
    a) Có chương trình đào tạo quy định tại Điều 32 Nghị định này;
    b) Cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, kiến thức pháp luật và kỹ năng sư phạm;
    c) Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm cho việc đào tạo.

2. Tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm phải có văn bản đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm, kèm theo tài liệu giải trình về kiến thức của cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm và cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ hợp lệ của tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trong trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do.”

Chương trình cơ bản đào tạo đại lý bảo hiểm bắt buộc phải có những nội dung gì?

Đại lý bảo hiểm phải trải qua chương trình đào tạo cơ bản với những nội dung chủ yếu được quy định tại Luật KDBH. Điều 32 Nghị định 45 quy định:

“Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
    1. Kiến thức chung về bảo hiểm;
    2. Trách nhiệm của đại lý, đạo đức hành nghề đại lý;
    3. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm;
    4. Nội dung của sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh;
    5. Kỹ năng bán bảo hiểm;
    6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm;
    7. Thực hành hành nghề đại lý bảo hiểm.”

Vì bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm là một dịch vụ trừu tượng. Đại lý bán bảo hiểm cần có một kiến thức nhất định mới có thể thuyết trình, giải thích, tư vấn cho khách hàng mua bảo hiểm.

Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm được quy định như thế nào để tôn trọng quyền và lợi ích của khách hàng?

Cán bộ của DNBH không được làm đại lý cho chính DNBH của mình. Đại lý bảo hiểm không được làm đại lý bảo hiểm đồng thời tại nhiều doanh nghiệp khác nhau. Điều 28 Nghị định 45 quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý theo quy định tại Điều 86 của Luật Kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
2. Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm không được làm đại lý bảo hiểm cho chính doanh nghiệp bảo hiểm đó.
3. Tổ chức, cá nhân không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm mà mình đang làm đại lý.
4. Đại lý bảo hiểm không được xúi giục khách hàng huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình thức.”

Những quy định trên nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng và hạn chế hoạt động cạnh tranh bất hợp pháp của đại lý.

Trách nhiệm của DNBH và đại lý bảo hiểm khi gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng được bảo hiểm?

Đại lý bảo hiểm hoạt động theo sự ủy quyền của DNBH. Vì vậy hành vi của đại lý gây thiệt hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng tham gia bảo hiểm vẫn thuộc về trách nhiệm của DNBH. Tuy nhiên, sau đó DNBH sẽ có kèm theo biện pháp xử lý thích hợp với đại lý vi phạm. Điều 88 Luật KDBH quy định:

“Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.”

Như vậy, đại lý do vô tình hay hữu ý gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của khách hàng thì người chịu trách nhiệm vẫn là doanh nghiệp bảo hiểm. Sau đó doanh nghiệp bảo hiểm sẽ xử lý đại lý là việc của doanh nghiệp bảo hiểm.

Muốn hoạt động đại lý bảo hiểm cần có điều kiện gì để đảm bảo vừa bán được bảo hiểm vừa đảm bảo được quyền và lợi ích của doanh nghiệp bảo hiểm cũng như quyền và lợi ích của khách hàng?

Hoạt động đại lý là hoạt động có điều kiện. Chỉ có người đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định của pháp luật mới được hoạt động đại lý. Điều 86 Luật KDBH quy định:

“1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
    a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;
    b) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
    c) Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp.

2. Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
    a) Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;
    b) Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vi phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.”

Khách hàng có thể kiểm tra tư cách đại lý bằng việc yêu cầu đại lý xuất trình hợp đồng đại lý hoặc chứng chỉ đào tạo đại lý.

Đăng ký làm Đại lý
Cộng tác viên online
Nếu bạn có mong muốn, hãy điền vào mãu đơn và nhấn nút đăng ký. Chúng tôi sẽ xem xét và liên hệ lại với bạn.
Đăng ký
Giới tính: