Giới thiệu
Trong suốt chặng đường hơn 25 năm hoạt động, Bảo Long luôn lấy Khách hàng là trọng tâm. Nhờ đó, Công ty ngày càng khẳng định vị thế của mình, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng cho Cộng đồng và Xã hội.
CHÚNG TÔI ĐÃ TRẢI QUA HƠN 25 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRÊN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM
PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM
Trong suốt chặng đường hơn 25 năm hình thành và phát triển, Bảo Long đã không ngừng tạo dựng niềm tin nơi Khách hàng, có nhiều đóng góp cho cộng đồng và Xã hội nhằm hướng đến những giá trị chân chính. Đó là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển vững mạnh của Bảo Long.
#

Ngày 11/07/1995, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long (tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh. Bảo Long là Công ty Cổ phần Bảo hiểm đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

#

Ngày 14/5/2012, Bộ Tài Chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC16/KDBH chấp thuận việc đổi tên Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

#

Năm 2013, Bảo Long đã mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập thêm 06 Đơn vị thành viên, nâng tổng số Đơn vị thành viên lên 19 Đơn vị.

#

Năm 2014 là năm đánh dấu một cột mốc mới của Bảo Long khi cơ cấu Cổ đông có sự thay đổi lớn. Ngày 14/04/2014, Bảo Long được Bộ Tài Chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH chấp thuận Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là Cổ đông chiến lược của Bảo Long. Trong năm, Bảo Long thành lập thêm 2 đơn vị thành viên, nâng tổng số đơn vị thành viên lên 21 đơn vị.

#

Ngày 11/12/2015, hơn 40,3 triệu cổ phiếu (CP) của Bảo Long chính thức được giao dịch trên sàn UPCOM, với mã chứng khoán BLI. Cùng năm đó, Bảo Long đã kỷ niệm 20 năm thành lập, chính thức tăng vốn điều lệ lên 404 tỷ đồng, thành lập thêm 9 đơn vị thành viên, nâng tổng số đơn vị thành viên lên 30 đơn vị, và vinh dự nhận được giải thưởng "Dịch vụ bảo hiểm tốt nhất Việt Nam 2015" do Tổ chức Global Banking and Finance Review Awards của Anh bình chọn, Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2015.

#

Bảo Long tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 404 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 71/GPD9C9/KDBH do Bộ Tài Chính cấp, thành lập thêm 11 đơn vị thành viên, nâng tổng số đơn vị thành viên lên 41 đơn vị. Năm 2016, Bảo Long vinh dự được bình chọn Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam, Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2016.

#

Ngày 07/04/2017, Bảo Long chính thức tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC18/KDBH do Bộ Tài Chính cấp. Trong năm, Bảo Long thành lập thêm 05 đơn vị thành viên, nâng tổng số đơn vị thành viên lên 46 đơn vị và tiếp tục nhận được giải thưởng Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam, Thương hiệu Mạnh Việt Nam 3 năm liên tiếp 2015 - 2016 - 2017.

#

2018 Với mục tiêu CHUYỂN ĐỔI TOÀN DIỆN – NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU, Bảo Long đã đạt được dấu ấn 1,092 tỷ đồng doanh thu, vươt cột mốc 1,000 tỷ đồng, đánh dấu một tầm cao mới của Bảo Long trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Đây là bước đệm quan trọng để Bảo Long hướng đến Doanh nghiệp 2000 tỷ vào năm 2022 theo chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

#

Năm 2019, Bảo Long tiếp tục kiện toàn bộ máy cơ cấu tổ chức, phân vùng hoạt động kinh doanh thành 2 trung tâm kinh doanh miền và 9 vùng trải dài từ Bắc chí Nam. Bảo Long tiếp tục nhận được các giải thưởng Thương hiệu Mạnh và Tin & Dùng Việt Nam.

#

Năm 2021, Bảo Long tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự Lãnh đạo. Ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ có chất lượng quốc tế, tập trung phủ sóng truyền thông kỹ thuật số nhằm hướng đến cột mốc 2.000 tỷ doanh thu.
Bảo Long vinh dự nhận được các giải thưởng Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam, Top 10 Thương hiệu Mạnh ASEAN

# Tầm nhìn

Trở thành Công ty Bảo hiểm được tín nhiệm hàng đầu

# Sứ mệnh

Tạo dựng một cộng đồng bình an và thịnh vượng

# Giá trị cốt lõi

# Con người là trọng tâm

# Đội ngũ chính trực

# Không ngừng đổi mới

Giải thưởng đạt được
Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long vinh dự nhận được nhiều giải thưởng uy tín. Điều này là minh chứng rõ nét cho niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng đối với các chiến lược phát triển bền vững của Bảo Long. Đây là động lực cho Bảo Long không ngừng phấn đấu. đổi mới và hoàn thiện. Xem thêm
Sơ đồ tổ chức
#
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm toán nội bộ

#
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các Uỷ ban

Văn phòng Hội đồng quản trị

#
TỔNG GIÁM ĐỐC

Các Hội đồng

Văn phòng Ban điều hành

# #
Khối Kinh doanh
 • Ban Khách hàng Doanh nghiệp
 • Ban khách hàng Cá nhân
 • Ban khách hàng qua Môi giới
 • Ban Bancassurance
# #
Khối Nghiệp vụ
 • Ban bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật
 • Ban bảo hiểm Hàng hải, Hàng không, Dầu khí, Năng lượng
 • Ban bảo hiểm Xe cơ giới
 • Ban bảo hiểm Con người
 • Ban Tái bảo hiểm
# #
Khối Hỗ trợ
 • Ban Hành chính Quản trị
 • Ban Công nghệ Thông tin
 • Ban Pháp chế
 • Ban Nhân sự
 • Ban Truyền thông & Marketing
# #
Khối Tài chính
 • Ban Đầu tư
 • Ban Tài chính Kế hoạch
# #
Khối Kế toán
 • Ban kế toán
# #
Khối Quản lý rủi ro
 • Ban Quản lý rủi ro & Tuân thủ
# #
TT Dịch vụ Khách hàng
 • Ban Chăm sóc Khách hàng
# #
Trung tâm Bảo hiểm số
 • Các Ban Dự án
Các sở giao dịch &
Công ty thành viên
#