Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ thú cưng

21/04/2020

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các doanh nghiệp/cá nhân sở hữu và nuôi thú cưng, quản lý, huấn luyện thú cưng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Trách nhiệm dân sự phát sinh mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm phải trả cho Người thứ ba phát sinh trực tiếp từ Sự kiện bảo hiểm gây ra bởi thú cưng của Người được bảo hiểm.

PHẠM VI BẢO HIỂM

 Bảo Long sẽ bồi thường các chi phí được bảo hiểm bao gồm:

  •  Chi phí tiêm phòng dại và truyền huyết thanh theo quy định của cơ quan y tế, cơ sở khám chữa bệnh.
  •  Chi phí thực tế phát sinh cho một lần khám hoặc cấp cứu trong vòng 72 ( bảy mươi hai) giờ kể từ khi bị sự cố;
  •  Trong vòng 01 ( một) năm kể từ ngày xảy ra Sự kiện bảo hiểm nếu Người thứ ba bị tử vong do hậu quả trực tiếp từ Sự kiện bảo hiểm đó thì Bảo Long sẽ trả thêm phần chênh lệch giữa Giới hạn trách nhiệm quy định trên Hợp đồng bảo hiểm với số tiền đã chi trả cho Sự kiện bảo hiểm đó.

 CÁC ĐIỂM BỊ LOẠI TRỪ

 Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

  •  Các chi phí, trách nhiệm phát sinh ngoài các chi phí đã được quy định ở trên.
  •  Người được bảo hiểm cố tình vi phạm quy định về nuôi, thả, tiêm phòng bệnh dại cho thú cưng của chính quyền địa phương.
  •  Người thứ ba có hành vi đột nhập trái phép, cố ý trêu chọc, trộm thú cưng hoặc đánh giết thú cưng.
  •  Người thứ ba cố tình không thực hiện các khuyến cáo của bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh.
  •  Người được bảo hiểm cố tình gian lận hoặc không trung thực khi đưa ra khiếu nại đòi bồi thường gian dối hoặc sai sự thật.

 Và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.