Quy tắc bảo hiểm thiết bị di động

10/11/2022

Đối tượng bảo hiểm
Thiết bị di động được thiết kế để sử dụng theo đúng tính năng của nhà sản xuất.

Phạm vị bảo hiểm
Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất vật chất bất ngờ xảy ra đối với Thiết bị di động được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm gây ra và ngoài các điểm bị loại trừ theo quy tắc bảo hiểm.

Các điểm loại trừ
Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:
Ô nhiễm do phóng xạ của nhiên liệu hạt nhân;
Chiến tranh, xâm lược, nội chiến, nổi loạn, cách mạng,….;
Lũ lụt, động đất, núi lửa phun trào, sóng thần, lốc xoáy, bão và các hoạt động thiên nhiên bất lợi khác;
và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

Giải quyết bồi thường
Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc