Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cá nhân và gia đình toàn diện golden health

10/11/2022

Đồng chi trả

Đồng chi trả được áp dụng trong các trường hợp như sau:


- Đồng chi trả 30% khi điều trị ngoại trú đối với trẻ em dưới 6 tuổi.


- Đồng chi trả 20% khi điều trị tại các bệnh viện, phòng khám như sau:


Bệnh viện Columbia (bao gồm tất cả các chi nhánh ở các tỉnh thành) và các phòng khám thuộc hệ thống này.

Bệnh viện FV và các phòng khám của bệnh viện này.

Bệnh viện Hạnh Phúc (Bình Dương) và các phòng khám của bệnh viện này ở các tỉnh thành.

Bệnh viện Hồng Ngọc (Hà Nội).

Bệnh viện Pháp Việt Hà Nội và các phòng khám của bệnh viện này

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ).

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn.

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh.

Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn.

Bệnh viện VINMEC và các phòng khám của hệ thống bệnh viện này tại các tỉnh thành.

Hệ thống phòng khám Medical Family Practice.

Hệ thống phòng khám SOS.

Hệ thống phòng khám Victoria Healthcare.

 

LƯU Ý:

- Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện tham gia bảo hiểm trong cùng hợp đồng với bố và/hoặc mẹ và gói bảo hiểm tham gia phải bằng hoặc thấp hơn gói bảo hiểm của bố và/hoặc mẹ.

- Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ được tham gia quyền lợi mở rộng mà bố hoặc/và mẹ có tham gia

- Những trường hợp đã tham gia bảo hiểm sức khỏe tại Bảo Long và khi tái tục liên tục chuyển sang Bảo hiểm sức khỏe toàn diện, không bắt buộc trẻ em phải tham gia cùng với bố/mẹ. Tuy nhiên, cần khuyến khích bố và/hoặc mẹ cùng tham gia bảo hiểm với gói không thấp hơn gói của trẻ em.

- Nếu trong một gia đình có nhiều hơn 01 trẻ em dưới 12 tuổi, vẫn chỉ yêu cầu bố và/hoặc mẹ tham gia với các điều kiện như trên. 


- Trường hợp bố và/hoặc mẹ đã tham gia một loại hình sức khỏe khác của Bảo Long, trẻ em dưới 12 tuổi có thể tham gia Bảo hiểm sức khỏe toàn diện mà không nhất thiết phải có bố và/hoặc mẹ cùng tham gia.

Phạm vi bảo hiểm:

Lãnh thổ Việt Nam

Tài liệu sản phẩm

Tải về Brochure sức khỏe