Bảo hiểm tai nạn con người
25/12/2022
Bảo hiểm tai nạn con người

Giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm tai nạn con người

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không may bị tai nạn và bị thương tật làm mất khả năng lao động? Bạn sẽ làm thế nào để thanh toán chi phí điều trị thương tật do tai nạn? Tai nạn luôn xảy ra bất ngờ, không lường trước, gây ra sự mất mát về mặt tinh thần không chỉ cho bạn mà còn gây ra gánh nặng tài chính cho gia đình bạn. Hãy để Bảo Long đồng hành cùng bạn và gia đình vượt qua khó khăn về tài chính với Bảo hiểm tai nạn con người tích hợp đầy đủ các quyền lợi bảo vệ toàn diện nhất.

Tiện ích vượt trội:

1.  Quyền lợi bảo hiểm toàn diện, mọi lúc mọi nơi

2. 
Chủ động thời gian đăng ký bảo hiểm với vài thao tác đơn giản

3. 
Giải quyết bồi thường chuyên nghiệp, nhanh chóng

4. 
Nhận giấy chứng nhận bảo hiểm ngay sau khi thanh toán