Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

 • Đối tượng được bảo hiểm

  Hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

 • Thủ tục tham gia bảo hiểm

  Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan đến lô hàng vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:
  - Hợp đồng mua bán.
  - Phiếu vận chuyển/Hóa đơn hàng hóa.

 • Khi có tổn thất, vui lòng: 

  - Thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất;
  - Thông báo ngay cho Bảo Long hoặc đại diện của Bảo Long nơi gần nhất;
  - Áp dụng những biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất;
  - Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến tổn thất, xác nhận của các bên có liên quan;
  - Lập các hồ sơ cần thiết nhằm bảo lưu quyền truy đòi người thứ ba;
  - Gửi thư dự kháng, thư khiếu nại cho các bên liên quan.

 • Điều khoản bảo hiểm

  Theo bộ “Quy tắc bảo hiêm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam” đã được Bảo Long đăng ký với Bộ tài chính.

 • Rủi ro được bảo hiểm

  Bảo Long chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong các nguyên nhân sau:
  - Cháy hoặc nổ;
  - Động đất, bão lụt, núi lửa phun hoặc sét đánh;
  - Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh;
  - Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác sập đổ;
  - Mất tích;
  - Tổn thất chung.

  Ghi chú quan trọng:

  Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.


  Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

  Hotline: 1900 5455 17

  1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.
  2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp.
  3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Bảo hiểm khác

Bảo hiểm dành cho hàng hóa xuất nhập khẩu