Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Đối tượng được bảo hiểm

  - Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đến các quốc gia khác;
  - Hàng hóa vận chuyển từ các quốc gia khác đến Việt Nam. 

 • Thủ tục tham gia bảo hiểm

  Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan đến lô hàng vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:
  - Hợp đồng mua bán (Sale Contract)
  - Tín dụng thư (Letter of Credit) – nếu có
  - Vận đơn (Bill of Landing)

 • Khi có tổn thất, vui lòng: 

  - Thông báo ngay cho Bảo Long hoặc đại diện của Bảo Long nơi gần nhất
  - Áp dụng những biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất;
  - Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến tổn thất, xác nhận của các bên có liên quan;
  - Lập các hồ sơ cần thiết nhằm bảo lưu quyền truy đòi người thứ ba.
  - Gửi thư dự kháng, thư khiếu nại cho các bên liên quan.

 • Điều khoản bảo hiểm

  Theo bộ điều khoản đã được Bảo Long đăng ký với Bộ tài chính hoặc theo các Điều khoản bảo hiểm tiêu chuẩn khác của Hiệp hội Bảo hiểm London

 • Δ Rủi ro được bảo hiểm

  TÊN RỦI RO

       ĐIỂU          KIỆN       
   C  B  A 
   Cháy hoặc nổ  *  *  *
   Phương tiện vận chuyển bị bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp  *  *   *
   Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh  *  *  *
   Đâm va với vật thể khác, ngoại trừ nước  *  *   *
   Dỡ hàng tại cảng lánh nạn  *  *  *
   Hy sinh tổn thất chung  *  *  *
   Ném hàng xuống biển  *  *  *
   Tổn thất chung và chi phí cứu hộ  *  *  *
   Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi  *  *  *
   Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh  -  *  *
   Nước cuốn khỏi tàu  -  *  *
   Nước biển, nước hồ hay nước sông xâm nhập vào phương tiện vận chuyển hoặc nơi chứa hàng  -  *  *
   Tổn thất toàn bộ kiện hàng bị rơi khỏi tàu hoặc trong khi đang xếp/dỡ  -  *  *
   Cướp biển  -  -  *
   Manh động của thủy thủ đoàn -  -  
   Rủi ro khác  -  -  *

   

  (*) được bảo hiểm (-) không được bảo hiểm

  Δ Ghi chú quan trọng:

  Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

  Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

  Hotline: 1900 5455 17

  1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.
  2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp.
  3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

   

Bảo hiểm khác

Bảo hiểm các loại hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam