Bảo hiểm vật nuôi

Bảo hiểm vật nuôi

 • Người được bảo hiểm

  Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

 • Đối tượng bảo hiểm

  Gia súc (trâu, bò), gia cầm (gà, vịt), thủy sản (tôm, cá).

 • Phạm vi bảo hiểm

  Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường trong trường hợp vật nuôi bị chết do các nguyên nhân trực tiếp gây ra bởi:

  - Thiên tai;

  - Tai nạn;

  - Bị bệnh và dịch bệnh;

  - Tiêu hủy do dịch bệnh theo chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 • Các điểm loại trừ

  Bảo Long sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường khi vật nuôi bị chết do các nguyên nhân:

  - Không tiêm phòng hoặc không thực hiện phòng bệnh theo quy định của pháp lệnh thú y;

  - Chữa bệnh không theo đúng hướng dẫn của nhân viên thú y có bằng cấp;

  - Vật nuôi bị chết do hành động cố ý của con người như giết mổ, hành động phá hoại, nổi loạn, đình công, bỏ đói;

  - Vật nuôi bị mất cắp.

Bảo hiểm khác

Bảo hiểm cây trồng mang lại sự an tâm cho các cá nhân, doanh nghiệp tham gia trồng trọt hoặc các bên khác có liên quan