Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản/mọi rủi ro công nghiệp

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản/mọi rủi ro công nghiệp

 • Người được bảo hiểm

  Các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 • Đối tượng bảo hiểm

  Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất bao gồm:

  - Nhà, công trình và các tài sản lắn liền với nhà, công trình;

  - Máy móc, thiết bị;

  - Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm).

 • Phạm vi bảo hiểm

  Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất vật chất bất ngờ xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra và ngoài các điểm bị loại trừ theo quy tắc bảo hiểm.

 • Các điểm loại trừ 

  Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

  - Hành động cố ý của Người được bảo hiểm;

  - Trộm cắp loại trừ trường hợp có hành động đột nhập hay thoát khỏi ngôi nhà bằng vũ lực;

  - Xói mòn hay ăn mòn của bờ biển hay bờ sông;

  - Sụt, nâng hoặc lở đất;

  - Lún thông thường hay sụt lún ổn định của các kiến trúc mới xây dựng.

  và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm. 

 • Δ Giải quyết bồi thường

  Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm CSKH theo số Hotline 1900545517 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Bảo hiểm khác

Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp có văn phòng đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.
Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp có văn phòng đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.
Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp có văn phòng đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.
Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.
Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam.