Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp chung

 • Người được bảo hiểm

  Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và chứng chỉ hành nghề đang thực hiện công việc chuyên môn theo quy định của pháp luật.

 • Đối tượng bảo hiểm

  Trách nhiệm pháp lý phát sinh mà Người được bảo hiểm phải bồi thường cho Bên thứ ba liên quan đến các sai sót trong hoạt động nghề nghiệp.

 • Các loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

  - Bảo hiểm trách nhiệm nghề kiến trúc sư, kỹ sư tư vấn;

  - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ;

  - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư;

  - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp công chứng viên, thừa phát lại;

  - Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp giám đốc.

 • Phạm vi bảo hiểm

  Bảo Long sẽ bồi thường cho các thiệt hại mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải thanh toán phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào được lập lần đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm là hậu quả trực tiếp của bất kỳ hành động bất cẩn, sai sót hoặc thiếu sót nào trong khi Người được bảo hiểm thực hiện các công việc chuyên môn của mình.

 • Các điểm loại trừ 

  Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

  - Hành động vu khống hoặc phỉ báng;

  - Hành động gian lận hoặc không trung thực của Người được bảo hiểm;

  - Thương tật thân thể, tổn thất về tinh thần hoặc hư hại tài sản của Người được bảo hiểm;

  - Thực hiện công việc, dịch vụ nghề nghiệp không theo ngành nghề chuyên môn;

  - Người được bảo hiểm rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản;

  và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm. 

 • Δ Giải quyết bồi thường

  Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi

  nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm CSKH theo số

  Hotline 1900545517 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Bảo hiểm khác

Bảo hiểm dành cho các tổ chức, cá nhân hành nghề công chứng/thừa phát lại
Bảo hiểm dành cho các nhà phân phối, bán buôn, bán lẻ, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng hóa
Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam