16/08/2018
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Cà Mau
16/08/2018
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Cà Mau

Căn cứ công văn số 9590/BTC-QLBH ngày 10/08/2018 của Bộ Tài chính chấp thuận về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty thành viên.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Cà Mau cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ : Số 137, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ mới : Số 114A, đường Nguyễn Công Trứ, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long xin thông báo đến Quý Cơ quan, Khách hàng, Cổ đông và toàn thể CBNV Bảo Long được biết.

Trân trọng./.

Danh mục: News and Events

Thẻ