07/05/2018
Bảo hiểm Bảo Long vinh dự lọt top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2018
07/05/2018
Bảo hiểm Bảo Long vinh dự lọt top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2018

Ngày 28/06/2018, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2018. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Bảo Long nhận được giải thưởng uy tín này. Giải thưởng do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng báo Vietnamnet – Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá dựa trên 3 tiêu chí chính:

  1. 1. Năng lực và hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn... );

  2. 2. Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty bảo hiểm trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng;

  3. 3. Điều tra khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/ dịch vụ bảo hiểm; Khảo sát nhóm chuyên gia tài chính về vị thế và uy tín của các công ty bảo hiểm trong ngành; và Điều tra khảo sát về tình hình của các công ty bảo hiểm được thực hiện trong tháng 5/2018 về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm...

Điểm quy đổi của Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2018

Danh mục: News and Events

Thẻ