19/03/2019
Thông tin ứng viên Hội Đồng Quản Trị
19/03/2019
Thông tin ứng viên Hội Đồng Quản Trị

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT BẢO LONG NHIỆM KỲ 2018-2023

ỨNG VIÊN: ÔNG NGUYỄN VĂN THANH HẢI

  • - Sinh ngày: 11/08/1966
  • - Nơi sinh: Long An
  • - Địa chỉ thường trú: 62C19 Đường Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
  • - Trình độ văn hóa: 12/12
  • - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  • - Quá trình công tác:
Thời gian Nơi làm việc Chức vụ
08/1985-1989 Mặt trận 479 Chiến trường Campuchia Bộ đội
1990-1994 Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM Sinh viên
01/1994-01/1996 Ngân hàng TMCP Đại Nam Nhân viên tín dụng
01/1996-01/2000 Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tp.HCM Nhân viên tín dụng
01/2000-07/2003 Ban Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Nam Đô (Trực thuộc BIDV) Nhân viên
08/2003-04/2005 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Phó phòng Tín dụng & Bảo lãnh
04/2005-02/2009 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Nhà Rồng Phó Giám đốc
02/2009-03/2009 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Định Phó Giám đốc
03/2009-06/2010 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Long An Phó Giám đốc
06/2010-06/2011 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Định Giám đốc
06/2011-27/3/2018 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng Bán lẻ
28/03/2018 - Nay Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thành viên Hội đồng Quản trị

Danh mục: News and Events

Thẻ