30/05/2021
BẢO HIỂM BẢO LONG TIẾP SỨC CÙNG TỈNH BẮC NINH – BẮC GIANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
30/05/2021
BẢO HIỂM BẢO LONG TIẾP SỨC CÙNG TỈNH BẮC NINH – BẮC GIANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Là một Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, các hoạt động kinh doanh của Bảo Long đều mang sứ mệnh tạo dựng một cộng đồng bình an và thịnh vượng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam, tập thể CBNV Bảo Long mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn, vất vả trong trận chiến đẩy lùi đại dịch bằng chút đóng góp từ tâm của chính những nhân sự công ty.

Sáng ngày 27/05/2021, tại Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và Ủy Ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, các đại diện Bảo hiểm Bảo Long đã trực tiếp trao tặng số tiền 100.000.000 đồng cho Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 mỗi tỉnh nhằm ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Số tiền này được trích từ Quỹ Công Đoàn Bảo Long và sự ủng hộ của hơn 1.000 CBNV, với mong muốn cùng toàn dân tiếp sức vào công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Danh mục: News and Events

Thẻ