25/03/2022
BẢO HIỂM BẢO LONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
25/03/2022
BẢO HIỂM BẢO LONG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Tại Đại hội, các cổ đông với đa số phiếu tán thành, đã thông qua chủ trương về việc sửa đổi Điều lệ Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long), miễn nhiệm cũng như thay đổi số lượng các Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Ω Ω Ω

Ngày 25/03/2022, tại Phòng họp lầu 2 – Trụ Sở chính Bảo Long, số 185 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, Bảo hiểm Bảo Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2022, với sự tham dự của Chủ tịch và Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn, các cổ đông cùng toàn thể Ban lãnh đạo Bảo Long.

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Bảo Long với đa số phiếu tán thành, cụ thể ở Điều 16, Người đại diện theo pháp luật của Bảo Long là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT, trong trường hợp không có cá nhân đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Tại phiên họp, ĐHĐCĐ cũng đã tán thành thông qua nội dung miễn nhiệm đối với hai Thành viên HĐQT Bảo Long nhiệm kỳ 2018-2023 là ông Nguyễn Cửu Tính và ông Phan Quốc Dũng vì lý do cá nhân; Từ đó thay đổi số lượng TV. HĐQT từ 07 (bảy) xuống còn 05 (năm) thành viên.

Khép lại Đại hội, HĐQT cùng Ban Lãnh đạo Bảo Long quyết tâm nỗ lực hết mình để chung tay góp phần đưa Bảo Long ngày một tiến xa, nâng thương hiệu lên một tầm cao mới và mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn nữa cho cổ đông, nhà đầu tư, cộng đồng và cho xã hội.

Danh mục: News and Events

Thẻ