16/10/2018
Bảo hiểm hàng hải
16/10/2018
Bảo hiểm hàng hải

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) không ngừng cải tiến công nghệ và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu và niềm tin của khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải, bao gồm bảo hiểm hàng hóa vận chuyển và bảo hiểm tàu.

Đặc biệt, các quan hệ hợp tác chặt chẽ của Bảo Long với các Hội, Hiệp hội và các tổ chức bảo hiểm, tái bảo hiểm trong và ngoài nước, khẳng định năng lực nghiệp vụ và năng lực tài chính đảm bảo sự an tâm cho khách hàng của chúng tôi.

Bảo Long sẵn sàng cung cấp các loại hình bảo hiểm sau:

Bảo hiểm thân tàu biển

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển (P&I).

Bảo hiểm rủi ro đóng tàu

Bảo hiểm thân tàu sông, tàu ven biển

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu sông, chủ tàu ven biển

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Bảo hiểm trách nhiệm người giao nhận

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ