16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU SÔNG CHỦ TÀU VEN BIỂN
16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU SÔNG CHỦ TÀU VEN BIỂN
 1. Đối tượng bảo hiểm:

  Trách nhiệm dân sự chủ tàu hoạt động trên sông, hồ, nội thủy và ven biển Việt Nam.

 2. Thủ tục tham gia bảo hiểm:

  Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan đến lô hàng vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm [link] và cung cấp các thông tin liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:
  - Giấy chứng nhận đăng ký
  - Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với tàu sông)/hoặc Giấy chứng nhận khả năng đi biển + Giấy chứng nhận cấp tàu (đối với tàu ven biển);
  - Danh bạ thuyền viên.

 3. Khi có tổn thất, vui lòng:

  - Trình báo cơ quan chức năng nơi xảy ra tai nạn/ sự cố hoặc nơi đến đầu tiên sau sự cố để thụ lý và giải quyết;
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất;
  - Thông báo ngay cho Bảo Long hoặc đại diện của Bảo Long nơi gần nhất;
  - Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến tổn thất, xác nhận của các bên có liên quan;
  - Lập các hồ sơ cần thiết nhằm bảo lưu quyền truy đòi người thứ ba.

 4. Điều khoản bảo hiểm:

  Theo bộ “Quy tắc bảo hiêm trách nhiệm dân sự chủ tàu sông, tàu ven biển” đã được Bảo Long đăng ký với Bộ tài chính

 5. Rủi ro được bảo hiểm:

  - Chi phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh của chủ tàu phải chịu theo pháp luật hoặc quyết định của Tòa án:
  • Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của cơ quan chức năng và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra;
  • Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá huỷ, trục vớt, di chuyển xác tàu được bảo hiểm bị đắm (nếu có);
  • Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn;
  • Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.
  - Chi phí phải bồi thường theo qui định của pháp luật đối với:
  • Thiệt hại cầu, cảng, đê, đập, kè, cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động;
  • Thương hoặc thiệt hại về tính mạng, tài sản của người thứ ba khác.
  - Trách nhiệm đâm va.
  - Trách nhiệm lai dắt.
  - Trách nhiệm đối với hàng hóa chở trên tàu được bảo hiểm.

  Ghi chú quan trọng:
  Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

  Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

  Hotline: 1900 5455 17.

  1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.
  2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp.
  3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ