16/10/2018
BẢO HIỂM RỦI RO ĐÓNG TÀU
16/10/2018
BẢO HIỂM RỦI RO ĐÓNG TÀU
 1. Đối tượng bảo hiểm:

  Tàu đang được đóng và trong quá trình chạy thử, bàn giao và trách nhiệm dân sự của nhà thầu đóng tàu.

 2. Thủ tục tham gia bảo hiểm:

  Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan đến hợp đồng đóng tàu vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:
  - Hồ sơ thiết kế được phê duyệt;
  - Dự toán;
  - Hợp đồng đóng tàu.

 3. Khi có tổn thất, vui lòng:

  - Trình báo cơ quan chức năng nơi xảy ra tai nạn/ sự cố hoặc nơi đến đầu tiên sau sự cố để thụ lý và giải quyết;
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất;
  - Thông báo ngay cho Bảo Long hoặc đại diện của Bảo Long nơi gần nhất
  - Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến sự cố, tổn thất;
  - Lập các hồ sơ cần thiết nhằm bảo lưu quyền truy đòi người thứ ba.

 4. Điều khoản bảo hiểm:

  Theo điều khoản “Rủi ro nhà thầu đóng tàu” (Institute Clauses for Builders Risks)

 5. Rủi ro được bảo hiểm:

  - Bảo hiểm mọi rủi ro về mất mát hay hư hỏng gây ra cho con tàu trong quá trình đóng mới;
  - Tổn thất hay tổn hại của tàu gây ra từ quyết định của nhà chức trách hành động theo thẩm quyền để phòng ngừa và hạn chế rủi ro ô nhiễm gây ra bởi tổn hại của tàu.
  - Những tổn thất hoặc hư hỏng gây ra cho đối tượng bảo hiểm phát sinh do lỗi thiết kế của bất kỳ bộ phận hay những bộ phận nào của tàu được bảo hiểm;
  - Trách nhiệm đâm va;
  - Tổn thất chung và cứu hộ.

  Ghi chú quan trọng:
  Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

  Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

  Hotline: 1900 5455 17.

  1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.
  2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp.
  3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ