16/10/2018
BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN
16/10/2018
BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN
 1. Đối tượng bảo hiểm:

  Thuyền viên, nhân viên phục vụ làm việc trên tàu

 2. Thủ tục tham gia bảo hiểm:

  Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:
  - Giấy chứng nhận đăng ký
  - Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với tàu sông)/hoặc Giấy chứng nhận khả năng đi biển + Giấy chứng nhận cấp tàu (đối với tàu ven biển);
  - Danh bạ thuyền viên.

 3. Khi có tổn thất, vui lòng:

  - Sơ cấp cứu, đưa thuyền viên bị tai nạn đi chữa
  - Trình báo cơ quan chức năng nơi xảy ra tai nạn/ sự cố hoặc nơi đến đầu tiên sau sự cố để thụ lý và giải quyết;
  - Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến tình trạng thương tật (giấy chứng nhận phẫu thuật, giấy chứng nhận tỉ lệ thương tật của hội đồng y khoa), hoặc giấy chứng tử.

 4. Điều khoản bảo hiểm:

  Theo bộ “Quy tắc bảo hiêm tai nạn thuyền viên” đã được Bảo Long đăng ký với Bộ tài chính

 5. Rủi ro được bảo hiểm:

  Thương tật, tính mạng của thuyền viên được bảo hiểm

  Ghi chú quan trọng:
  Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

  Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

  Hotline: 1900 5455 17.

  1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.
  2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp.
  3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ