16/10/2018
BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN
16/10/2018
BẢO HIỂM THÂN TÀU BIỂN
 1. Đối tượng bảo hiểm:

  Vật chất thân tàu biển (gồm thân vỏ, máy và trang thiết bị).

 2. Thủ tục tham gia bảo hiểm:

  Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan đến tàu vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:
  - Giấy chứng nhận đăng ký
  - Giấy chứng nhận cấp tàu
  - Giấy chứng nhận ISPS, ISM

 3. Khi có tổn thất, vui lòng:

  - Trình báo cơ quan chức năng nơi xảy ra tai nạn/ sự cố hoặc nơi đến đầu tiên sau sự cố để thụ lý và giải quyết;
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất;
  - Thông báo ngay cho Bảo Long hoặc đại diện của Bảo Long nơi gần nhất;
  - Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến sự cố, tổn thất;
  - Lập các hồ sơ cần thiết nhằm bảo lưu quyền truy đòi người thứ ba.

 4. Điều khoản bảo hiểm:

  Theo các Điều khoản bảo hiểm tiêu chuẩn của Hiệp hội Bảo hiểm London

 5. Rủi ro được bảo hiểm:

  - Hiểm họa của biển, sông hồ hoặc các vùng nước có thể hành thủy;
  - Hỏa hoạn, nổ;
  - Cướp, bạo động bởi những người ngoài tàu;
  - Vứt hàng xuống biển;
  - Cướp biển;
  - Va chạm với phương tiện vận chuyển đường bộ, với cảng hay hay trang thiết bị bến cảng;
  - Động đất, núi lửa phun hay sét đánh;
  - Tai nạn trong khi bốc dỡ và chuyển dịch hàng hoá hay nhiên liệu;
  - Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc và thân tàu;
  - Bất cẩn của Thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ hay hoa tiêu;
  - Bất cẩn của người sửa chữa hay người thuê tàu;
  - Manh động của Thuyền trưởng, sĩ quan hay thủy thủ;
  - Va chạm với máy bay, trực thăng hoặc những vật tương tự, hay những vật rơi từ đó;
  - Tổn thất chung và chi phí cứu hộ;
  - Tổn thất hay tổn hại của tàu gây ra từ quyết định của nhà chức trách hành động theo thẩm quyền để phòng ngừa và hạn chế rủi ro ô nhiễm gây ra bởi tổn hại của tàu.

  Ghi chú quan trọng:
  Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

  Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

  Hotline: 1900 5455 17.

  1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.
  2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp.
  3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ