16/10/2018
BẢO HIỂM THÂN TÀU SÔNG TÀU VEN BIỂN
16/10/2018
BẢO HIỂM THÂN TÀU SÔNG TÀU VEN BIỂN
 1. Đối tượng bảo hiểm:

  Vật chất thân tàu sông/ tàu ven biển (gồm thân vỏ, máy và trang thiết bị) hoạt động trên sông, hồ, nội thủy và ven biển Việt Nam

 2. Thủ tục tham gia bảo hiểm:

  Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan đến lô hàng vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm [link] và cung cấp các thông tin liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:
  - Giấy chứng nhận đăng ký;
  - Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với tàu sông)/hoặc Giấy chứng nhận khả năng đi biển + Giấy chứng nhận cấp tàu (đối với tàu ven biển).

 3. Khi có tổn thất, vui lòng:

  - Trình báo cơ quan chức năng nơi xảy ra tai nạn/ sự cố hoặc nơi đến đầu tiên sau sự cố để thụ lý và giải quyết;
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất;
  - Thông báo ngay cho Bảo Long hoặc đại diện của Bảo Long nơi gần nhất
  - Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến sự cố, tổn thất.
  - Lập các hồ sơ cần thiết nhằm bảo lưu quyền truy đòi người thứ ba.

 4. Điều khoản bảo hiểm:

  Theo bộ “Quy tắc bảo hiêm thân tàu sông, tàu ven biển” đã được Bảo Long đăng ký với Bộ tài chính

 5. Rủi ro được bảo hiểm:

  TÊN RỦI RO ĐIỀU KIỆN
  "A" "B"
  Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển khác * *
  Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định * *
  Cháy nổ * *
  Mất tích * *
  Động đất, sụt lở, núi lửa phun * *
  Bão, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh * *
  Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu * *
  Sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thuyền viên, hoa tiêu hoặc người sửa chữa * *
  Tổn thất đối với tàu được bảo hiểm gây ra từ hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hoặc hạn chế nguy cơ hoặc rủi ro ô nhiễm * *
  Cứu hộ, trợ giúp hoặc lai kéo tàu khác khi gặp nạn * *
  Vứt bỏ bộ phận tàu * -
  Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, trục khuỷu hoặc hư hỏng do ẩn tỳ * -
  Hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ * -
  Chi phí tố tụng * -
  Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm * *

  Ghi chú quan trọng:
  Điều kiện “A”: Bảo hiểm tổn thất bộ phận và/hoặc tổn thất toàn bộ
  Điều kiện “B”: Bảo hiểm tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính)
  (*) được bảo hiểm (-) không được bảo hiểm
  Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

  Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

  Hotline: 1900 5455 17.

  1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.
  2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp.
  3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ