16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU BIỂN (P&I)
16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU BIỂN (P&I)
 1. Đối tượng bảo hiểm:

  Trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu hoạt động ở các tuyến hàng hải quốc tế

 2. Thủ tục tham gia bảo hiểm:

  Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan đến tàu vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:
  - Giấy chứng nhận đăng ký
  - Giấy chứng nhận cấp tàu
  - Giấy chứng nhận ISPS, ISM

 3. Khi có tổn thất, vui lòng:

  - Trình báo cơ quan chức năng nơi xảy ra tai nạn/ sự cố hoặc nơi đến đầu tiên sau sự cố để thụ lý và giải quyết;
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất;
  - Thông báo ngay cho Bảo Long hoặc đại diện của Bảo Long nơi gần nhất
  - Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến sự cố, tổn thất.

 4. Điều khoản bảo hiểm:

  Theo điều khoản của các Hội bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu quốc tế (P&I Association) như: West of London (WOE), London Steamship Owner (Lsso), … hoặc các nhà bảo hiểm P&I khác, với mức trách nhiệm bảo hiểm ô nhiễm dầu lên đến 1 tỉ Đô la Mỹ - tùy theo sự lựa chọn của Quý Khách hàng.

 5. Rủi ro được bảo hiểm:

  - Thương tật, ốm đau, chết, chi phí hồi hương và thay thế thuyền viên
  - Đâm va với tàu khác, tổn thất hay thiệt hại về tài sản;
  - Ô nhiễm;
  - Trách nhiệm theo các hợp đồng lai dắt;
  - Trách nhiệm đối với xác tàu và chi phí cách ly kiểm định;
  - Trách nhiệm đối với tổn thất hàng hoá chở trên tàu;
  - Đóng góp tổn thất chung;
  - Chi phí cứu hộ;
  - Chi phí đề phòng hạn chế tổn thất.

  Ghi chú quan trọng:
  Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

  Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

  Hotline: 1900 5455 17.

  1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.
  2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp.
  3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ