16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI GIAO NHẬN
16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGƯỜI GIAO NHẬN
 1. Đối tượng bảo hiểm:

  Doanh nghiệp kinh trong lĩnh vực giao nhận vận tải có phát hành vận đơn.

 2. Thủ tục tham gia bảo hiểm:

  Quý khách hàng vui lòng điền các thông tin liên quan vào mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan sau để chúng tôi có thể chuẩn bị và gửi quí khách Bản Chào Phí Bảo Hiểm hoặc cấp Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm:
  - Mẫu vận đơn đường biển, đường hàng không (2 mặt);
  - Các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác với đối tác – nếu có.

 3. Khi có tổn thất, vui lòng:

  - Gửi Thông báo khiếu nại cho Bảo Long;
  - Gửi thư dự kháng cho các bên lên quan;
  - Thu thập các hồ sơ, chứng từ liên quan đến khiếu nại.

 4. Điều khoản bảo hiểm:

  Theo bộ “Quy tắc Bảo Hiểm Trách Nhiệm Giao Nhận” đã được Bảo Long đăng ký với Bộ tài chính.

 5. Rủi ro được bảo hiểm:

  - Trách nhiệm đối với hàng hóa;
  - Sơ suất hay bất cẩn;
  - Phí tổn và chi phí;
  - Trách nhiệm đối với bên thứ ba;
  - Trách nhiệm đối với cơ quan chức năng.

  Ghi chú quan trọng:
  Các nội dung nêu trên chỉ đơn thuần cung cấp thông tin tổng quát về sản phẩm và không thay thế cho qui tắc, điều khoản và điều kiện bảo hiểm.

  Vui lòng tham khảo quy tắc qui tắc, điều khoản bảo hiểm hoặc liên hệ Bảo Long nơi gần nhất để được tư vấn thêm.

  Hotline: 1900 5455 17.

  1. Giấy yêu cầu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển.
  2. Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp.
  3. Giấy yêu cầu bảo hiểm tàu.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ