16/10/2018
BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT DÂN DỤNG ĐÃ HOÀN THÀNH
16/10/2018
BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT DÂN DỤNG ĐÃ HOÀN THÀNH
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Cầu, đường, cảng biển, cảng sông, ...

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với công trình được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các điểm bị loại trừ bởi Hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm.

  Các loại trừ chính:

  - Do lỗi cố hữu, bị ăn mòn và xé rách, hỏng hóc, hay co dãn của các hạng mục được bảo hiểm do thay đổi nhiệt độ
  - Thiệt hại hay tổn thất gây ra bởi, hay phát sinh từ hay bị làm trầm trọng hơn do việc Người được bảo hiểm không thực hiện và duy trì công việc sửa chữa
  - Chiến tranh, nội chiến , bạo loạn, cách mạng, phản ứng hạt nhân

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm Công trình dân dụng đã hoàn thành như đính kèm hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ