16/10/2018
BẢO HIỂM ĐỔ VỠ MÁY MÓC
16/10/2018
BẢO HIỂM ĐỔ VỠ MÁY MÓC
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Trang thiết bị xây dựng.
  Máy móc phục vụ thi công.
  Máy móc sản xuất.

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với máy móc được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các điểm bị loại trừ bởi Hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm.

  Các loại trừ chính:

  - Tổn thất hay tổn hại của các bộ phận có thể thay thế được
  - Tổn thất hay tổn hại gây ra do cháy, sét đánh trực tiếp, nổ hóa học, may bay rơi, lũ lụt, động đất,...
  - Tổn thất hay tổn hại là hậu quả trực tiếp của tác động liên tục trong quá trình vận hành

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm Đỗ vỡ máy móc như đính kèm hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ