16/10/2018
BẢO HIỂM HƯ HỎNG HÀNG HÓA TRONG KHO LẠNH
16/10/2018
BẢO HIỂM HƯ HỎNG HÀNG HÓA TRONG KHO LẠNH

BẢO HIỂM HƯ HỎNG HÀNG HÓA TRONG KHO LẠNH

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Hàng hóa trong kho lạnh.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với hàng hóa được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các điểm bị loại trừ bởi hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

- Chiến tranh, cách mạng, khủng bố;

- Phản ứng hay phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ;

- Hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm;

- Hiện tượng khô héo, hư hỏng hay nhiễm bệnh sẵn có, hư hỏng, thối rữa tự nhiên;

- Việc chất xếp hàng không đúng quy cách, tổn thất của vật liệu đóng gói, không đủ khí lưu thông, nhiệt độ không đồng đều.

và các điểm loại trừ khác theo quy định tại quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ