16/10/2018
BẢO HIỂM HƯ HỎNG HÀNG HÓA TRONG KHO LẠNH
16/10/2018
BẢO HIỂM HƯ HỎNG HÀNG HÓA TRONG KHO LẠNH
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Hàng hóa trong kho lạnh

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với hàng hóa được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các điểm bị loại trừ bởi Hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm.

  Các loại trừ chính:

  - Bất kỳ tổn thất nào do hiện tượng khô héo, hư hỏng hay nhiễm bệnh sẵn có, hư hỏng, thối rữa tự nhiên
  - Bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc chất xếp hàng không đúng quy cách, tổn thất của vật liệu đóng gói, không đủ khí lưu thông, nhiệt độ không đồng đều
  - Hỏa hoạn, sét trực tiếp, nổ hóa học, chữa cháy hay sự phá hủy do hậu quả của công tác chữa cháy, máy bay hay các phương tiện hàng không hoặc các bộ phận trên đó rơi vào, trộm cắp hay hành động mưu toan trộm cắp, sập đổ nhà, lũ, lụt, động đất, đất lún, đất sụt, tuyết lở, cuồng phong, xoáy lốc, núi lửa phun hay các thảm họa thiên nhiên khác

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm Hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh như đính kèm hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ