16/10/2018
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT
16/10/2018
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ và các bên khác có quyền lợi liên quan đến công trình/dự án được bảo hiểm.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Phần I: Tổn thất vật chất

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với công trình xây dựng, lắp đặt được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các điểm bị loại trừ bởi hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm.

Phần II: Trách nhiệm bên thứ ba

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường đối với những thiệt hại xảy ra do hậu quả của việc gây:

- Thương tật hay ốm đau bất ngờ cho bên thứ ba,

- Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của bên thứ ba.

xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt công trình.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

- Chiến tranh, cách mạng, khủng bố, phóng xạ hạt nhân;

- Hành động cố ý hay cố tình sơ suất của Người được bảo hiểm;

- Việc ngưng trệ công việc toàn bộ hoặc một phần;

- Lỗi thiết kế;

- Hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ôxy hóa, mục rữa.

và các điểm loại trừ khác theo quy định tại quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ