16/10/2018
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT BẮT BUỘC
16/10/2018
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT BẮT BUỘC

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT BẮT BUỘC

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ và các bên khác có quyền lợi liên quan đến công trình/dự án được bảo hiểm.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Các công trình, dự án thuộc diện tham gia bảo hiểm xây dựng, lắp đặt bắt buộc theo quy định tại Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với công trình xây dựng, lắp đặt được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các điểm bị loại trừ bởi Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

- Chiến tranh, cách mạng, khủng bố, phóng xạ hạt nhân;

- Hành vi cố ý;

- Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính;

- Hiện tượng ăn mòn, mài mòn, ôxy hóa, mục rữa.

và các điểm loại trừ khác theo quy định tại Thông tư số 329/2016/TT-BTC.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ