16/10/2018
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG
16/10/2018
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Giá trị xây dựng công trình.
  Trang thiết bị xây dựng.
  Máy móc phục vụ thi công.
  Chi phí dọn dẹp hiện trường.

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Phần I: Thiệt hại vật chất
  Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với công trình được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các điểm bị loại trừ bởi hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm.

  Phần II: Trách nhiệm đối với Bên thứ ba:
  Bồi thường cho Người được bảo hiểm toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường về:
  - Thương vong hay ốm đau bất ngờ cho người thứ ba.
  - Tổn thất bất ngờ đối với tài sản của người thứ ba phát sinh trực tiếp từ việc thi công công trình xảy ra tại công trường hay khu vực phụ cận trong thời hạn bảo hiểm.

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm Mọi rủi ro xây dựng như đính kèm hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ