16/10/2018
BẢO HIỂM NỒI HƠI
16/10/2018
BẢO HIỂM NỒI HƠI
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Nồi hơi

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với nồi hơi được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các điểm bị loại trừ bởi Hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm.

  Các loại trừ chính:

  - Tổn hại do hao mòn hay khuyết tật của nguyên vật liệu chế tạo nồi hơi hay bình áp lực
  - Bão tố, cuồng phong, núi lửa, động đất và các tác động khác của thiên nhiên
  - Bất kỳ sự chạy thử nào với áp suất vượt quá áp suất cao nhất cho phép của cơ quan giám định có thẩm quyền

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm Nồi hơi như đính kèm hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ