16/10/2018
BẢO HIỂM NỒI HƠI
16/10/2018
BẢO HIỂM NỒI HƠI

BẢO HIỂM NỒI HƠI

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các doanh nghiệp. tổ chức đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Nồi hơi, bình áp lực.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với nồi hơi, bình áp lực được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các điểm bị loại trừ bởi hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

- Chiến tranh, cách mạng, khủng bố, phóng xạ hạt nhân;

- Hành động cố tình hay cố ý làm sai của Người được bảo hiểm;

- Bão tố, cuồng phong, núi lửa, động đất và các tác động khác của thiên nhiên;

- Hiện tượng hao mòn hay khuyết tật của nguyên vật liệu chế tạo;

- Việc ngưng trệ công việc.

và các điểm loại trừ khác theo quy định tại quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ