16/10/2018
BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
16/10/2018
BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Thiết bị điện tử.
  Thiết bị dữ liệu ngoại vi.
  Chi phí tăng thêm.

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với thiết bị điện tử được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các điểm bị loại trừ bởi Hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm.

  Các loại trừ chính:

  - Các tổn thất hay tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc phát sinh từ động đất, núi lửa phun, sóng thần, lốc xoáy, gió giật và bão
  - Tổn thất hay tổn hại trực tiếp hay gián tiếp do trộm cướp
  - Tổn thất hay tổn hại là hậu quả trực tiếp của các tác động liên tục trong quá trình hoạt động

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm Thiết bị điện tử như đính kèm hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ