16/10/2018
BẢO HIỂM CÂY TRỒNG
16/10/2018
BẢO HIỂM CÂY TRỒNG

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các cá nhân, tổ chức trồng cây tham gia bảo hiểm hoặc các bên khác có quyền lợi liên quan.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Cây cao su, cây ăn trái và các loại cây trồng khác.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với cây trồng do các rủi ro được bảo hiểm gây ra và ngoài các điểm bị loại trừ theo quy tắc bảo hiểm.

Các rủi ro được bảo hiểm:

- Cháy;

- Sét đánh;

- Gió lốc;

- Giông bão.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường khi cây trồng bị thiệt hại do các nguyên nhân:

- Cháy do hậu quả của cháy rừng;

- Hành động chiến tranh;

- Hành động cố ý phá hoại của con người.

và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ