16/10/2018
BẢO HIỂM VẬT NUÔI
16/10/2018
BẢO HIỂM VẬT NUÔI

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Gia súc (trâu, bò), gia cầm (gà, vịt), thủy sản (tôm, cá).

PHẠM VI BẢO HIỂM

Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường trong trường hợp vật nuôi bị chết do các nguyên nhân trực tiếp gây ra bởi:

- Thiên tai;

- Tai nạn;

- Bị bệnh và dịch bệnh;

- Tiêu hủy do dịch bệnh theo chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường khi vật nuôi bị chết do các nguyên nhân:

- Không tiêm phòng hoặc không thực hiện phòng bệnh theo quy định của pháp lệnh thú y;

- Chữa bệnh không theo đúng hướng dẫn của nhân viên thú y có bằng cấp;

- Vật nuôi bị chết do hành động cố ý của con người như giết mổ, hành động phá hoại, nổi loạn, đình công, bỏ đói;

- Vật nuôi bị mất cắp.

và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TTCSKH theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ