16/10/2018
BẢO HIỂM VẬT NUÔI
16/10/2018
BẢO HIỂM VẬT NUÔI
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Vật nuôi (bò, heo, gà, vịt, ...)

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm khi vật nuôi được bảo hiểm bị chết do các rủi ro được bảo hiểm dưới đây và không bị loại trừ bởi Hợp đồng hoặc quy tắc bảo hiểm.

  Rủi ro được bảo hiểm:

  - Thiên tai
  - Tai nạn
  - Bệnh và dịch bệnh
  - Tiêu hủy do dịch bệnh

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm vật nuôi như đính kèm hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ