16/10/2018
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
16/10/2018
BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
  1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

    Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP (Link nghị định)

  2. Phạm vi bảo hiểm:

    Bồi thường cho Người được bảo hiểm những thiệt hại vật chất đối với tài sản tham gia bảo hiểm gây ra do rủi ro Cháy, nổ theo quy định tại theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

    Rủi ro được bảo hiểm: Cháy, Nổ.

    Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo tham khảo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP hoặc liên hệ với chúng tôi theo số Hotline 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ