16/10/2018
BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH
16/10/2018
BẢO HIỂM GIÁN ĐOẠN KINH DOANH
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Tổn thất Lợi nhuận gộp do giảm doanh thu và tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn bồi thường

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm lợi nhuận gộp(theo định nghĩa nêu trong Đơn bảo hiểm) phát sinh từ việc gián đoạn kinh doanh, thông qua việc sụt giảm doanh thu, tăng chi phí hoạt động do các nguyên nhân không bị loại trừ bởi đơn bảo hiểm thiệt hại vật chất (tài sản) của Người được bảo hiểm.

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm gián đoạn kinh doanh của Bảo Long hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

  - Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (Gián đoạn kinh doanh)
  - Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản (Gián đoạn kinh doanh)
  - Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro công ngiệp (Gián đoạn kinh doanh)

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ