16/10/2018
BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT
16/10/2018
BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất bao gồm:

- Nhà, công trình và các tài sản lắn liền với nhà, công trình;

- Máy móc, thiết bị;

- Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm).

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất vật chất bất ngờ xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm gây ra và ngoài các điểm bị loại trừ theo quy tắc bảo hiểm.

Các rủi ro được bảo hiểm:

A – Cháy, Sét đánh, Nổ;
B – Nổ;
C – Máy bay và các phương tiện hàng không rơi;
D – Gây rối, Đình công, Công nhân bế xưởng;
E – Hành động ác ý;
F – Động đất, Núi lửa phun;
G – Giông và Bão;
H – Giông, Bão và Lụt;
I – Nước tràn từ các bể và thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước;
J – Va chạm bởi Xe cơ giới hay Động vật.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

- Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, nội chiến;

- Hành động khủng bố, phóng xạ hạt nhân;

- Hành động cố ý của Người được bảo hiểm;

- Tổn thất do trộm cướp trong khi hoặc sau khi xảy ra cháy.

và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm CSKH theo số Hotline 1900545517 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ