16/10/2018
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG
16/10/2018
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất bao gồm:

- Tòa nhà, tài sn bên trong tòa nhà;

- Tài sản cá nhân thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Phần 1: Mọi rủi ro tài sản

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất vật chất bất ngờ xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra ngoài các điểm bị loại trừ theo quy tắc bảo hiểm.

Phần 2: Máy móc thiết bị văn phòng lưu động

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất vật chất bất ngờ xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm gây ra do tai nạn bất ngờ hoặc trộm cắp với điều kiện có để lại dấu vết đột nhập bằng vũ lực.

Phần 3: Bảo hiểm tiền

Bo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất về tiền trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Phần 4: Bảo hiểm trách nhiệm

4.1 Trách nhiệm công cộng

Bảo Long sẽ bồi thường tất cả số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho Bên thứ ba trong trường hợp có thương tật về người hay thiệt hại tài sản phát sinh liên quan hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm.

4.2 Trách nhiệm Người thuê nhà

Bảo Long sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm (nếu là người thuê nhà) các khiếu kiện đối với các tổn thất bất ngờ gây ra cho ngôi nhà hoặc một phần tài sản bên trong không phải của Người được bảo hiểm (bao gồm đồ đạc của chủ nhà).

Phần 5: Tai nạn con người

Bảo Long sẽ bồi thường trong trường hợp tử vong hay thương tật cho Người được bảo hiểm do tai nạn bất ngờ gây ra.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

- Hành động có ý của Người được bảo hiểm;

- Trách nhiệm sản phẩm, trách nhiệm nghề nghiệp;

- Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, nội chiến;

- Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm CSKH theo số Hotline 1900545517 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ