16/10/2018
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG
16/10/2018
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO VĂN PHÒNG
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  - Tòa nhà
  - Tài sản bên trong tòa nhà (bao gồm bảng hiệu và ăngten bên ngoài) thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm có trách nhiệm trông coi và có liên quan đến công việc kinh doanh của Người được bảo hiểm.
  - Các đồ đạc của chủ nhà, các phần cải tiến và trang trí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm khi thuê, bao gồm cả phần cải tiến của Người được bảo hiểm.
  - Kính cố định bên trong và bên ngoài ngôi nhà và các thiết bị vệ sinh cố định.
  - Chi phí phụ trội cho việc di dời chỗ ở và/hoặc tổn thất chi phí thuê mướn.
  - Tài sản cá nhân chưa được bảo hiểm ở đơn bảo hiểm khác mà thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc của các đối tác của Người được bảo hiểm, giám đốc hay nhân viên.

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất/ thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm do các rủi ro được nêu trong Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm.

  Rủi ro được bảo hiểm:

  A – Bảo hiểm tổn thất và thiệt hại bất ngờ đối với tài sản, tại địa điểm được bảo hiểm hay di chuyển tạm thời trong lãnh thổ Việt Nam. Bảo Long sẽ bồi thường giá trị thay thế mới, trừ các trường hợp sửa chữa, Bảo Long sẽ chi trả số tiền sửa chữa cho Người được bảo hiểm.

  B – Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm cả:
  - Chi phí sửa chữa cho các thiệt hại đối với ngôi nhà do hành động trộm cướp hoặc cố ý trộm cướp;
  - Chi phí phục hồi lại cửa sổ bị phá hỏng,
  - Chi phí sửa chữa các thiệt hại bất ngờ đối với dây cáp, đường ống ngầm nối với địa điểm được bảo hiểm

  C – Trong trường hợp địa điểm được bảo hiểm không thể ở do các thiệt hại không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm, Bảo Long sẽ bồi thường theo mức trách nhiệm cho Người được bảo hiểm các:
  - Chi phí phụ trội hợp lý cho việc di dời chỗ ở,
  - Chi phí tổn do tổn thất về thuê mướn của Người được bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu trong thời hạn cần thiết để phục hồi lại ngôi nhà

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng của Bảo Long hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ