16/10/2018
BẢO HIỂM TIỀN
16/10/2018
BẢO HIỂM TIỀN

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Tiền mặt, ngân phiếu, các loại tiền tệ, giấy tờ có giá, séc, cổ phiếu hoặc các công cụ có thể đổi thành tiền.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất về tiền để tại địa điểm bảo hiểm hoặc tiền trên đường vận chuyển trong sự quản lý, giám sát của Người được bảo hiểm từ địa điểm được bảo hiểm đến bất cứ nơi nào khác trong lãnh thổ Việt Nam.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

- Các chuyến vận chuyển Tiền thực hiện bởi các Công ty vận chuyển tiền chuyên nghiệp;

- Hành động cố tình của Người được bảo hiểm;

- Mất mát không có nguyên nhân, biến mất hoặc thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê;

- Trộm thông thường, trộm cắp vặt loại trừ có hành động đột nhập hay tẩu thoát bằng vũ lực;

- Mất mát, phá hủy hay tổn thất do hao mòn, sâu, mọt, mối hay các côn trùng khác.

và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm CSKH theo số Hotline 1900545517 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ