16/10/2018
BẢO HIỂM TIỀN
16/10/2018
BẢO HIỂM TIỀN
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Tiền mặt, ngân phiếu, các loại tiền tệ, giấy tờ có giá, séc, phiếu chuyển tiền, cổ phiếu, các loại tem thư hiện hành, thẻ tín dụng, hóa đơn bán hàng, tem thu nhập, công trái, hối phiếu, giấy hẹn trả tiền, tem và phiếu miễn thuế hoặc các chứng từ đền bù hoặc các công cụ có thể đổi thành tiền, tất cả thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc được Người được bảo hiểm thừa nhận trách nhiệm.

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất/ thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm do các rủi ro được nêu trong Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm.

  Rủi ro được bảo hiểm:

  Bảo hiểm những tổn thất hay thiệt hại về:
  - Tiền tại Cơ sở Kinh doanh, tiền này phải được chứa trong két đựng tiền, ngăn kéo, tủ đựng tiền có khóa an toàn khi Cơ sở Kinh doanh không có người.
  - Tiền trong sự bảo quản giám sát của nhân viên của Người được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và Tiền lương hoặc các Thu nhập khác tại Cơ sở Kinh doanh trong khi chờ thanh toán với điều kiện là những Tiền này phải được chứa trong két đựng tiền, ngăn kéo, tủ đựng tiền có khóa an toàn khi Cơ sở Kinh doanh không có người.
  - Chi phí sửa chữa hoặc thay thế Két sắt hoặc Phòng bọc sắt (nếu chưa được bảo hiểm bởi một đơn nào khác) trực tiếp liên quan với bất cứ hành động trộm cắp hoặc mưu toan trộm cắp.

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm Tiền của Bảo Long hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ