16/10/2018
BẢO HIỂM TRỘM CƯỚP
16/10/2018
BẢO HIỂM TRỘM CƯỚP

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM

Các doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

Tài sản của Người được bảo hiểm.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Long sẽ bồi thường cho các tài sản của Người được bảo hiểm đối với những hành vi trộm cướp có kèm theo hành động đột nhập hoặc thoát ra khỏi ngôi nhà bằng vũ lực.

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Long sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các yêu cầu bồi thường phát sinh từ:

- Hành động cố ý của Người được bảo hiểm;

- Cháy hoặc nổ dưới mọi hình thức;

- Phóng xạ hạt nhân hoặc do nguyên liệu hạt nhân;

- Chiến tranh xâm lược, cách mạng, hành động thù địch nước ngoài;

và các điểm loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.

 

GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Bảo Long sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm CSKH theo số Hotline 1900545517 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ