16/10/2018
BẢO HIỂM LÒNG TRUNG THÀNH
16/10/2018
BẢO HIỂM LÒNG TRUNG THÀNH
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Bảo hiểm cho những tổn thất về tiền bạc, tài sản…do hành động cố ý, gian lận, không trung thực do nhân viên của Người được bảo hiểm gây ra.

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường đến hạn mức bồi thường các tổn thất tài chính trực tiếp trên mức miễn thường mà Người được bảo hiểm gánh chịu, được phát hiện trong thời hạn bảo hiểm do hành vi trộm cướp hay giả mạo của người làm công đã được xác định danh tánh với điều kiện hành vi trộm cướp hay giả mạo được thực hiện với mục đích rõ ràng:
  a. Gây cho Người được bảo hiểm tổn thất nói trên; và
  b. Trục lợi tài chính cho bản thân Người làm công ấy hay có ý định trục lợi cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác. Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, hoa hồng hay các quyền lợi khác chi trả cho hoạt động làm công thông thường không được tính trong tổn thất nói trên.
  Tổn thất ấy phải do Người làm công gây ra trong giới hạn địa lý hay trong khi Người làm công ấy tạm cư ở bất kỳ nơi nào không quá ba tháng.

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm lòng trung thành của Bảo Long hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ