16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP
16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP
 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

  Các doanh nghiệp, cá nhân, đối tác đang cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, chuyển giao hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác

 2. Phạm vi bảo hiểm:

  Bồi thường cho các số tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho bên thứ ba trong trường hợp có thương tật về người hay thiệt hại tài sản phát sinh liên quan đến những hoạt động chuyên môn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý trên Giấy chứng nhận.
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ y khoa
  • Bảo hiểm trách nhiệm hoạt động cảng
  • Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc

  Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của Bảo Long hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ