16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM
16/10/2018
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM
  1. Đối tượng tham gia bảo hiểm:

    Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm phát sinh trong quá trình kinh doanh các sản phẩm hàng hóa được bảo hiểm.

  2. Phạm vi bảo hiểm:

    Bảo hiểm cho Người được bảo hiểm đối với các chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những tổn thương thân thể cũng như bệnh tật của bên thứ ba, và những tổn thất đối với tài sản của bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng, tiêu thụ và mua bán hàng hóa được bảo hiểm.

    Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm của Bảo Long hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1900 5455 17 hoặc đến các chi nhánh của Bảo Long trên toàn quốc.

Danh mục: Doanh nghiệp

Thẻ